MVP類型惡魔系魔物列表

等級 怪物名字 HP Base Job Hp/B Hp/J B+J/Hp
Lv.35 惡魔波利
惡魔系 暗屬性 中型
2,195,850 10,600 20,698 207.2 106.1 70.2
Lv.76
月夜貓 MVP
月夜貓
惡魔系 火屬性 中型
9,172,406 52,957 27,538 173.2 333.1 114
Lv.83
死靈 MVP
死靈
惡魔系 暗屬性 中型
10,115,212 80,659 16,804 125.4 602 103.8
Lv.93 鶚梟男爵
惡魔系 無屬性 大型
17,296,850 67,158 32,327 257.6 535.1 173.9
Lv.100
巴風特 MVP
巴風特
惡魔系 暗屬性 大型
21,555,318 82,104 29,010 262.5 743 194
Lv.100 黑暗之王
惡魔系 不死屬性 大型
19,567,662 56,320 44,000 347.4 444.7 195.1
Lv.100 巨大的惡魔波利
惡魔系 暗屬性 中型
10,357,875 4,818 9,408 2149.8 1101 728.1
Lv.110 時間管理人
惡魔系 無屬性 大型
37,715,369 59,136 50,037 637.8 753.7 345.5
Lv.126 炎之領主卡浩
惡魔系 火屬性 大型
97,500,000 83,160 48,350 1172.4 2016.5 741.4
Lv.133 死靈騎士
惡魔系 暗屬性 大型
137,160,000 111,991 36,960 1224.7 3711 920.8
Lv.150 蛇妖戈耳工
惡魔系 毒屬性 大型
214,828,400 104,181 54,545 2062.1 3938.6 1353.5