Mini類型惡魔系魔物列表

等級 怪物名字 HP Base Job Hp/B Hp/J B+J/Hp
Lv.35 幽靈波利
惡魔系 念屬性 中型
306,338 3,256 3,481 94.1 88 45.5
Lv.90 鶚梟首領
惡魔系 無屬性 大型
8,644,788 13,544 5,940 638.3 1455.4 443.7
Lv.98 迷幻之王
惡魔系 不死屬性 大型
9,200,000 9,500 9,520 968.4 966.4 483.7
Lv.100 虛弱的傀儡
惡魔系 暗屬性 大型
21,555,318 3,732 1,318 5775.8 16354.6 4268.4
Lv.136 銀月魔女
惡魔系 暗屬性 大型
39,440,000 16,958 11,016 2325.7 3580.2 1409.9
Lv.144 墮落神官希巴姆
惡魔系 暗屬性 中型
55,410,400 17,259 12,070 3210.5 4590.8 1889.3