MVP類型大型魔物列表

等級 怪物名字 HP Base Job Hp/B Hp/J B+J/Hp
Lv.30
黃金蟲 MVP
黃金蟲
昆蟲系 火屬性 大型
607,593 21,290 10,646 28.5 57.1 19
Lv.30 塔妮小姐
植物系 風屬性 大型
800,000 19,800 11,513 40.4 69.5 25.5
Lv.45
海神 MVP
海神
魚貝系 水屬性 大型
2,806,387 27,353 18,632 102.6 150.6 61
Lv.60
蟻后 MVP
蟻后
昆蟲系 地屬性 大型
4,648,481 46,137 19,224 100.8 241.8 71.1
Lv.65
皮里恩 MVP
皮里恩
動物系 無屬性 大型
4,376,437 45,661 23,338 95.8 187.5 63.4
Lv.70
虎王 MVP
虎王
動物系 火屬性 大型
7,606,331 49,030 25,215 155.1 301.7 102.4
Lv.80 獸人英雄
人形系 地屬性 大型
11,014,762 53,744 30,149 204.9 365.3 131.3
Lv.84 阿特羅斯
動物系 暗屬性 大型
10,152,093 65,534 26,365 154.9 385.1 110.5
Lv.86 獸人酋長
人形系 地屬性 大型
10,638,656 91,751 12,657 116 840.5 101.9
Lv.90 迪塔勒泰晤勒
龍系 暗屬性 大型
18,453,595 68,803 29,069 268.2 634.8 188.5
Lv.93 鶚梟男爵
惡魔系 無屬性 大型
17,296,850 67,158 32,327 257.6 535.1 173.9
Lv.95
凱美拉 MVP
凱美拉
動物系 火屬性 大型
13,504,312 61,398 37,211 219.9 362.9 136.9
Lv.98 血腥騎士
無形系 暗屬性 大型
17,567,662 59,913 40,377 293.2 435.1 175.2
Lv.100
巴風特 MVP
巴風特
惡魔系 暗屬性 大型
21,555,318 82,104 29,010 262.5 743 194
Lv.100 黑暗之王
惡魔系 不死屬性 大型
19,567,662 56,320 44,000 347.4 444.7 195.1
Lv.110 時間管理人
惡魔系 無屬性 大型
37,715,369 59,136 50,037 637.8 753.7 345.5
Lv.115 冰暴騎士
無形系 風屬性 大型
42,269,985 96,484 32,162 438.1 1314.3 328.6
Lv.118
卡侖 MVP
卡侖
動物系 水屬性 大型
44,504,135 92,275 36,912 482.3 1205.7 344.5
Lv.126 炎之領主卡浩
惡魔系 火屬性 大型
97,500,000 83,160 48,350 1172.4 2016.5 741.4
Lv.133 死靈騎士
惡魔系 暗屬性 大型
137,160,000 111,991 36,960 1224.7 3711 920.8
Lv.135 嗜血怪人
人形系 暗屬性 大型
141,930,000 109,437 39,979 1296.9 3550.1 949.9
Lv.138
狼外婆 MVP
狼外婆
動物系 無屬性 大型
150,610,000 91,080 52,954 1653.6 2844.2 1045.7
Lv.145
寒冰龍 MVP
寒冰龍
動物系 水屬性 大型
210,303,300 74,244 68,115 2832.6 3087.5 1477.3
Lv.147 希爾隊長
動物系 風屬性 大型
219,600,100 84,722 63,556 2592 3455.2 1481
Lv.148 幽暗夢魘
無形系 念屬性 大型
104,644,000 80,285 66,905 1303.4 1564.1 710.9
Lv.150 蛇妖戈耳工
惡魔系 毒屬性 大型
214,828,400 104,181 54,545 2062.1 3938.6 1353.5
Lv.152 荒境領主
人形系 暗屬性 大型
224,791,500 116,057 49,177 1936.9 4571.1 1360.4
Lv.156 波伊塔塔
動物系 火屬性 大型
245,278,000 73,267 77,124 3347.7 3180.3 1630.9